December 2016

Zo bijna aan het einde van het jaar staan we stil bij het feit waarom we geen blogs geplaatst hebben afgelopen jaar.

Was er niets te melden? Waren we te druk? Was er niets te doen?

Niets van dit alles.  Maar soms kabbelen dingen gewoon door, en voor je het weet is er weer een jaar voorbij.

We zullen nu toch even op een rij zetten wat er allemaal gepasseerd is dit jaar.

Oog zorg

We begonnen goed. In januari, hebben we in een klein en arm dorp Dibiyya, in het noorden van Sierra Leone, een min of meer ongepland oog kamp gehouden. We waren door de stichting Dibbya,( http://www.dibiyya.nl/ ) , benaderd om te komen.  Even dreigde dit door een nieuwe dreiging van Ebola in het water te vallen, maar met wat aanpassingen kon het toch nog door gaan. We hadden aangegeven maximaal 40 mensen te kunnen onderzoeken. Er kwamen echter steeds meer mensen en uiteindelijk heeft Wim, samen met het lokale team 120 mensen gezien. Hier kwamen 43 staaroperaties uit voort, zij zijn de weken daarna in het oogziekenhuis in  Lunsar geopereerd.

Geïmproviseerd oog-onderzoek 

 

De enorme toeloop van patiënten

En daarnaast was er uiteindelijk ook nog een groep van 28 blinde mensen, die we een training hebben kunnen laten doen in het zelfstandig voortbewegen met een stok.

   Blindentraining

Voor een indruk van zo’n blindentraining, hebben we via onderstaande link een filmpje geplaatst, gemaakt door EBM Duitsland.  Hierin legt Idrissa Tarawallie, de blindentrainer die ook onze mensen training geeft, uit welke impact een training heeft.

https://www.youtube.com/watch?v=AUrfKA5egi8&feature=youtu.be

Inmiddels is al weer een verzoek gedaan voor het dorp Dibiyya om nogmaals een oog kamp te organiseren, omdat er in de omgeving van het dorp nog heel veel mensen zijn met oogklachten.

Wim en Berend hebben nog twee oogkampen gehouden, in Sumbuya en Waterloo, waarbij ook weer veel mensen geselecteerd zijn voor een staaroperatie of voor een blindentraining.

Kennisoverdracht tijdens een oog kamp

Zoals elk jaar hebben we in 2016 weer voor 325 patiënten een staaroperatie kunnen financieren.

Voor het komende jaar zijn we bezig om ons te richten op opfriscursussen  voor  het  personeel van de oogziekenhuizen, zodat zij beter toegerust de oog kampen in het veld  kunnen uitvoeren. Daarnaast gaat  technicus Ben Teule mee naar Sierra Leone. Hij gaat de lokale technici trainen om alle kapotte oogapparatuur die in de ziekenhuizen staat, op te knappen en te onderhouden, zodat er niet steeds behoefte is aan nieuwe apparatuur. Kortom op het gebied van oog zorg weer een mooie klus.

Medische posten

De twee medische posten in Sumbuya en in Songo blijven onze aandacht houden. De FAD heeft beiden afgelopen jaar gesteund in de voorziening van medicijnen.  De opbrengst van deze medicijnen kunnen ze gebruiken voor de aankoop van nieuwe medicijnen en voor klein onderhoud aan de medische posten. Ook gaat er nog steeds babykleding, handdoeken en bedlinnen heen. De vrouwen die in de medische post bevallen ontvangen een klein  pakketje hiervan. Op deze manier motiveren ze vrouwen te bevallen in de medische post in plaats van in de bush, met alle gevolgen van dien.

Landbouw

De organische bananenteelt waar we vorig jaar mee begonnen zijn, heeft het moeilijk. Er zijn veel tegenslagen geweest. De organisatie die hen zou helpen heeft zich teruggetrokken.  De opbrengst blijkt ook veel minder dan gepland. Ze moeten nu veel meer dan gedacht op eigen kracht en kennis doorgaan.

In de land- en tuinbouw gaan we bekijken of we een grootschaliger project  kunnen starten. Gesprekken hierover zullen in de komende maanden plaats gaan vinden.

Visserij

Nadat Ebola de wereld uit was en de vissers eigenlijk konden gaan vissen, bleek na enkele maanden dat de boot zo slecht geworden was dat hij aan vervanging toe was. Het werd te gevaarlijk op zee. De vissers konden,  met  grotendeels eigen middelen,  een nieuwe boot bouwen.  Inmiddels zijn ze weer gestart met vissen en de resultaten  mogen er zijn.

  

    Oude boot 

De nieuwe boot in aanbouw

                                                                       

    Weer klaar om te gaan vissen

 Wat een kanjer

                                 

Microkredieten

Vorig jaar waren we er al mee gestart en dit jaar heeft het zich flink uitgebreid. Inmiddels maken 220 mensen gebruik van een microkrediet van de FAD. Onder al deze mensen zijn natuurlijk altijd wel enkelen waarbij het allemaal wat moeizamer gaat, maar over het algemeen wordt er heel  succesvol  mee om gegaan.  We zien dat mensen  met trots  vertellen over de business die ze met het geld ondernemen.

Naast deze microkredieten hebben we 4 jongelui, die opgeleid zijn tot lasser,  een lening verstrekt. Zij gaan gezamenlijk een bedrijf opzetten. Zij gebruiken de lening, om apparatuur aan te schaffen. Zij zijn enorm  gemotiveerd om het tot een succes te maken.

2 van de 4 lassers

Individuele opleidingen

Van de 7  mensen waarvoor we  een opleiding  bekostigd hebben, hebben  er twee  succesvol de opleiding afgerond, één van hen een verpleegkundige opleiding en één een personeelszaken opleiding.

De andere 5 zijn nog volop bezig,  en daarnaast zijn er nog 2 weeskinderen die gesponsord worden voor de lagere school en 6 leerlingen die een verzorgende opleiding volgen en door de FAD gesponsord worden met lesgeld.

5 van de 6 verpleegkundigen in opleiding

 

Giften

Ook dit jaar hebben we weer verschillende giften ontvangen, waarvan een aantal maandelijkse met als doel de individuele opleidingen te sponsoren. Helemaal super !! Ook weer veel kleding  en sportkleding verzameld . Vorige week hebben we de kleding in een container gepakt om verscheept te worden naar Sierra Leone. Wederom kon dit mee gaan met een vracht van stichting de Samaritaan,  http://www.desamaritaan.org/.

Tot slot

Namens FAD ‘Sierra Leone en FAD Nederland

Hele fijne kerstdagen en een mooi, gezond en gelukkig 2017

algemeen

&

Daniel O’James, James Davies, Abdul Karim Kamara, Wim Klein Poelhuis,

Beppie van den Tweel, Bert van Dijkhuizen en Berend Schaeffner

8 comments to “December 2016”
 1. Hoi Bepper de Bep. Hoe gaat het met jou/ jullie?.
  Mooi te lezen hoe dit projcet van jullie stand houdt. Oa trots op jou hoor!!
  Nog iets van onze Teed gehoord??
  Lieve groet Ina.

 2. Hallo Beppie, Bert, en anderen,
  Wat fijn dat ik nog op de lijst sta, het project van jullie blijft een warme plek in mijn hart houden! Kleding kan ik ook verzamelen, maakt het niet uit welke soort, of speciaal baby en kinderkleding? Heel veel succes gewenst en wie weet tot ziens, hartelijke groet, Marianne

 3. Beste FAD, wat ontzettend tof om een filmpje van Idrissa en de CBR terug te zien op jullie website! Fijn om te zien dat zij de blinden kunnen helpen en bijstaan. Momenteel ben ik bezig met het publiceren van de data van de interviews met blinden bekend bij CBR in Sierra Leone. De laatste uitspraak van Idrissa onderstreept de noodzaakt voor goede opvang van blinden. Sociale exclusie ligt op de loer en belemmert hen van een leven met een ‘minimal dignity’. Ga zo door! Ik zal jullie op de hoogte houden mocht er een publicatie geaccepteerd worden. Ik wil jullie, Bert en Beppie, en de FAD het beste wensen voor het nieuwe jaar. Groet Jan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *