2014

Jaarverslag 2014

Alles is anders gegaan dan verwacht. Ruim de helft van het jaar 2014 heeft in het teken gestaan van de Ebola epidemie. En helaas is het einde nu nog niet in zicht. Buiten het feit om dat het een hele grote impact heeft op alle aspecten van leven voor de bevolking van Sierra Leone, heeft het ook grote gevolgen voor de projecten die daar de FAD zijn opgezet.

Maar het jaar begon goed. Met behulp van Intermotive hebben we een nieuwe auto kunnen aanschaffen in Sierra Leone, waardoor de oude auto, die enorm veel kosten met zich mee bracht aan de kant gezet kon worden.

Onze bezoeken in 2014  hebben zich beperkt tot drie maal in de eerste helft van het jaar – daardoor hebben we alleen drie oogspreekuren kunnen doen dit jaar, in totaal toch nog 150 patiënten gezien, waarvan 25 doorverwezen voor een operatie en 14 doorverwezen naar een blindentraining. In juli zijn er in totaal 17 blinde mensen getraind om zich zelf zelfstandig voort te kunnen bewegen. Zij zijn de rest van het jaar begeleid om ook op kleine schaal te kunnen tuinieren. Daarnaast heeft de FAD  in de eerste helft van het jaar voor 251 mensen een staar operatie kunnen  betalen. Pieter Slager – oogarts – heeft in april oogarts John Mattia weer kunnen ondersteunen voor 2 weken.

In de tweede helft van het jaar is er vrijwel niets gebeurd op het gebied van oogzorg. Enerzijds durven mensen niet meer naar een ziekenhuis te gaan – bang om daar Ebola op te lopen. Anderzijds hebben  verpleegkundigen  te weinig materialen om zich zelf te beschermen en daarnaast worden veel ziekenhuizen voor minimaal 3 weken gesloten indien er een geval van Ebola geweest is. Daarom heeft de FAD op verzoek van de ziekenhuizen, die plotseling zonder inkomen kwamen te zitten, financieel ondersteund, zodat de verpleegkundigen ingezet konden worden bij Ebola preventie.

Het ziekenhuis in Songo heeft uiteindelijk dit jaar zijn felbegeerde watervoorziening , toilet en douche gekregen. Met name het aanleggen van de watervoorziening heeft wel wat voeten in aarde gehad maar is net voor de Ebola uitbraak gerealiseerd.

Het landbouw project in Songo  kon gelukkig min of meer doorgaan. Zij kunnen inmiddels met veel minder hulp van de FAD de 40 hectare bewerken en voorzien wordt dat indien er geen uitbreiding zou komen, ze dit volgend jaar op eigen kracht rendabel kunnen laten zijn.

Na heel wat problemen is het visserij project  in Mama Beach nu eindelijk goed in gang gezet. Inmiddels is er al een gedeelte terugbetaald, van het krediet dat ze voor de boot en de motor gehad hebben. Tijdens ons volgende bezoek zullen we met  de leiders van het dorp gaan bespreken hoe we dit terugbetaalde geld gaan besteden in het dorp.

De ambachtsopleidingen is op twee fronten voortgegaan.

  • De kleermakersopleiding – hiervoor is een gedeelte van de beschikbare ruimte opgeknapt en met een groep leerlingen is gestart. Helaas heeft Ebola flink roet in het eten gegooid. Halverwege het jaar heeft dit project geheel moeten stoppen, alle scholen moesten gesloten worden en bovendien werd het gebouw gebruikt voor Ebola doeleinden.
  • De lasopleiding – zij hebben een eenvoudige werkplaats opgericht en zorgen ervoor dat tijdens de lessen ook productie gemaakt wordt waardoor het geïnvesteerde geld terug betaald kan worden. Door de Ebola was er weinig tot geen handel waardoor dit tot nu toe vrijwel niet behaald kon worden.

Voor een groep van 30 polio gezinnen in Grafton hadden we een mooie start van het jaar. Een aantal groepjes binnen deze groep zijn een bedrijfje begonnen, een smederij, een zeepmakerij en een kleding ververij (gari  ty die). Daarnaast was er al een kleermakerswerkplaats. De FAD heeft deze bedrijfjes geholpen met een beginkapitaal/materiaal, zodat zij een goede (door) start konden maken.  In eerste instantie ging dit goed en werd er zelfs al geld apart gezet zodat er meer mensen geholpen konden worden. Maar door de Ebola epidemie, werd de markt voor hun producten minimaal en gingen een aantal van deze groep noodgedwongen weer aan het bedelen.  Dat is voor de FAD reden geweest om deze groep tijdelijk van rijst te voorzien.

Ook voor een groep van 7 gezinnen met een geamputeerde (door de oorlog) begon het jaar goed.  De FAD heeft met hen overlegd waar zij het meeste baat bij zouden hebben ter ondersteuning. Zij waren in hun dorpje Rokel al begonnen met de bouw van een lagere school, heel eenvoudig. Het ontbrak hen echter aan middelen om dit af te maken. De FAD heeft hen met behulp van een aannemer en materialen geholpen waardoor er nu een lagere school staat in hun eigen gemeenschap.

Op dit moment staat verder alles in het teken van het overleven van de Ebola epidemie – ook voor onze mannen James, Daniel en Abdul Karim en hun gezinnen.  Zij zijn het laatste half jaar met name  actief geweest met de Ebola campagnes, gecoördineerd door de overheid.  Zij hebben in de gemeenschappen waar de FAD projecten heeft voorlichting gegeven over Ebola  en materialen uitgedeeld  ten behoeve van de hygiëne.  Tevens  hebben we ze gevraagd om in de omgeving waar wij werken, in schrijnende gevallen bijstand te verlenen, door bijv. voeding  verstrekking namens de FAD.

Zodra we er weer zinvol heen kunnen zullen we direct gaan. Proberen de schade die de projecten hebben opgelopen zoveel mogelijk te repareren, maar ook nieuwe projecten weer aan te pakken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *