2022

Jaarverslag 2022

Oogzorg

SECOM

 • Een kleine oogzorg organisatie met wie we nu al 5 jaar samenwerken
 • Aan het begin van het jaar hebben, Henk (oogarts in Tilburg) en Maria Veraart een aantal dagen met hen meegelopen, bijscholing gegeven, tegen zaken aangelopen die zeker beter kunnen, veel geleerd van SECOM, adviezen gegeven aan SECOM, en aan de FAD hoe we de kwaliteit mogelijk kunnen helpen verhogen.
 • SECOM heeft inmiddels ook een eigen brillenwinkel en heeft via FAD en MEDIC Apeldoorn een keratometer aan kunnen schaffen, om de oogsterkte te kunnen meten
 • In dit najaar heeft Berend weer een bijscholing gegeven, en met name veel aandacht voor medicijnen en het gebruik ervan.
 • Ze hebben 240 cataract operaties kunnen uitvoeren bij patiënten die het zelf niet konden betalen dit werd mede mogelijk gemaakt door
  • Rotary Club Noord Nederland Duitsland die een rally gereden hebben een gedeelte van deze opbrengst was voor cataract operaties
  • Een prachtige gift van Kringloopwinkel Snuffelpand Ridderkerk
  • En ook nog een gift van Surgeonfish Charity, een bedrijf voor medische apparatuur
 • Kissy
  • Het oog ziekenhuis in de hoofdstad Freetown, waar we inmiddels ruim 10 jaar mee samenwerken, heeft via FAD vervoer geregeld voor een scan apparaat
 • Lunsar
  • Voor het oogziekenhuis in het midden van het land, waar we al 12 jaar mee samenwerken, heeft de FAD de materialen en grondstoffen geregeld voor de oogdruppelproductie.
 • Masanga
  • Een nieuw opgezette oogafdeling in Masanga ziekenhuis in het noorden van het land. Hier faciliteert de FAD een Nederlandse oogarts, Pieter Slager, om permanent aanwezig te zijn en plaatselijke oogverpleegkundigen op te leiden.
  • We hebben tevens 50 cataractoperaties beschikbaar gesteld voor patiënten die het niet zelf kunnen betalen.

Educatie

 • GTZ, de school waar we 15 verzorgenden financieren om te worden opgeleid. Ze doen het alle 15 helemaal goed en hebben er duidelijk veel plezier in. In september is hun tweede studiejaar (van de drie) begonnen.
 • OIC, de technische school in Makeni waar we jaarlijks 8 jongelui zonder toekomstperspectief financieren zodat ze een technische opleiding kunnen doen.
  • We zijn bij een aantal bijna afgestudeerden geweest die op stage waren
  • Daarnaast zijn er dit jaar weer 8 nieuwe studenten ingestroomd
 • Solar scholing – De FAD is in onderhandeling met een solar-installatiebedrijf hoe we jongelui door ons opgeleid tot elektricien, een bijscholing kunnen geven zodat zij zonne-energie aan kunnen gaan leggen.

De school voor blinden in Freetown,

 • Deze word al jaren ondersteund door FAD, is begin van het jaar, getroffen door een brand. Het heeft heel angstige momenten te weeg gebracht. Maar gelukkig is iedereen er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. De materiele schade was echter groot. We hebben ze kunnen helpen met extra voeding en kleding. Inmiddels zijn ze alles weer op de rit aan het krijgen. We konden ze weer blij maken met een typemachine, dit word altijd erg in dank afgenomen.

De school voor de blinden in Kabala

 • De school, die helemaal in het noorden van Sierra Leone staat, zijn we op hun verzoek wezen bezoeken. We hebben voor alle kinderen van de school sportkleding mee kunnen brengen. We zijn bezig geweest met zonne-energie en we hebben ze toegezegd om een jaar lang gedurende de schoolvakanties de wezen op de school te helpen met voeding.

Solar projecten

 • Om gebruik te maken van de zon, die in Sierra Leone in overvloed beschikbaar is, hebben we voor inmiddels 3 gezinnen zonnepanelen voorgefinancierd.

Medische posten

 • De FAD heeft de twee medische posten die al jaren door ons ondersteunt worden. Een aantal jaar geleden hebben we een voorraad medicijnen geschonken. De opbrengsten van de medicijnen gebruiken ze enerzijds om de medicijnvoorraad op peil te houden en anderzijds voor onderhoud van de posten
  • Sumbuya, de post we in 2009 al hebben laten renoveren. Zij hebben de opbrengsten van dit project dit jaar gebruikt om het personeelshuis op te knappen, dak en solarverlichting
  • Masuri, een andere medische post heeft de opbrengst gebruikt voor een nieuw dak voor de verloskamer.

Nieuwe (sport)kleding die we telkens weer aangeboden krijgen,

  • Een gedeelte verstuurd via een container naar het Masanga ziekenhuis
  • Een gedeelte verstuurd via de Wegdam foundation voor de bevolking van Kamakwie in het noorden van het land
  • En een gedeelte met de container die ook materialen vervoerde voor Kissy hospitaal in de hoofdstad

 

I