2008-2009-2010

In december 2008 zijn we in het dorp Sumbuya, ongeveer 50 km ten oosten van Freetown geweest.  Wij maakten kennis met een Sierra Leonese verpleegkundige, die daar een medische post runt. Ze geeft zorg aan 5000 inwoners, woonachtig op ongeveer 100 km2. Zij doet dit met  medische middelen voor zover ze deze kan krijgen, een onderhavig gebouw en een heel beperkte inrichting. Deze post was aan een grondige renovatie toe.

In september 2009 hebben we in overleg met de verpleegkundige, de dorpsoudste, de bevolking en het districtshoofd van de medische zorg, een plan opgesteld om de medische post te renoveren. Met het Sierra Leonese ministerie van gezondheidszorg hebben we een overeenkomst ondertekend, waardoor de veranderingen die we aanbrengen ook geborgd blijven.

In oktober en november 2009 heeft een Sierra Leonese aannemer samen met de lokale bevolking de renovatie van de medische post uitgevoerd. Ze hebben er een nieuw dak opgezet, de wanden en vloeren gerestaureerd, betegeld en geverfd, toilet en douche aangebracht, watervoorziening in de post gebracht, septic tank geplaatst, afwatering rondom de post gemaakt en ramen en deuren geplaatst. De plaatselijke bevolking draagt er zorg voor dat de watertank die geplaatst is, dagelijks voldoende gevuld is, zodat er gebruik gemaakt kan worden van de watervoorzieningen in de medische post.

In Nederland hebben we via stichting Medic (http://www.medicfdn.nl/) de volledige inrichting  en medische middelen voor de medische post kunnen verzamelen. Daarnaast hebben we in onze vrienden- en kennissenkring een kleine actie op touw gezet om linnengoed en kleding te verzamelen. Dit alles is in februari 2010 per container  naar Sierra Leone vervoerd. We hebben in maart 2010 samen met de bevolking de container uitgepakt, gesorteerd, de post ingericht en de kleding verdeeld. Op 12 maart vond de officiële opening plaats,  een prachtig feest, compleet met toespraken, authentieke kleding, zang, dans, tromgeroffel, eten en drinken. Het was voor ons maar zeker ook voor de bevolking een heel bijzondere ervaring.

De wens om iets voor talentvolle vrouwen te doen, die zelf de kans niet hebben dit te financieren, was voor Armin Brilman (een collega van één van de stichtingsleden) de reden om de FAD te benaderen met de vraag:

“Zoek voor ons vrouwen in Sierra Leone die talent hebben om zich te ontwikkelen, maar niet de (financiële) middelen hebben.”

Via een Nederlands echtpaar dat in Sierra Leone woont, zijn we in contact gekomen met de 26-jarige Victoria Koroma. Zij wil al jarenlang verpleegkundige worden. Victoria heeft de vooropleiding afgerond, maar heeft nu geen geld meer om het vervolgtraject van 2,5 jaar af te maken. Daarvoor heeft ze per jaar ongeveer € 200 collegegeld, € 200 studiemateriaal en € 200 voor kost en inwoning nodig. Voor € 600 per jaar kan dus iemand een MBO-opleiding volgen. Armin Brilman stond direct positief tegenover deze vraag en Victoria kan nu met behulp van de financiële ondersteuning haar opleiding gaan vervolgen. En goed nieuws, want zij is inmiddels begonnen.  Victoria zal haar sponsoren via het Nederlandse echtpaar op de hoogte houden van haar vorderingen gedurende de opleiding.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *