2013

Er is dit jaar veel gebeurd, niet alleen in bestaande projecten maar ook in nieuwe projecten. De FAD heeft een aantal projecten overgenomen van de stichting Wings of Hope, in Sierra Leone werkend onder de naam Stepping Stones.

De oogzorg hebben we uitgebreid. Naast spreekuren in Sumbuya zijn we nu ook gestart met spreekuren in Songo een vrij groot dorp in een naburig district. Daarnaast zijn we aan het voorbereiden dat aankomend voorjaar ook in het ziekenhuis in Waterloo een oogspreekuur gehouden wordt. De trainingen aan de verpleegkundigen zijn inmiddels gestopt voor de FAD, omdat het ministerie van gezondheidszorg uitgebreide opleidingen hiervoor is gestart. Prima dus.

Feit blijft dat er maar één oogarts is in Sierra Leone, John Mattia. De FAD heeft Pieter Slager, een Nederlandse oogarts die zijn praktijk heeft in Aruba, bereid gevonden om deze oogarts praktisch te ondersteunen, in juni/juli voor 6 weken en in december voor 2 weken. In december was er nog wel een heel speciale reden namelijk John Mattia ging trouwen. Doordat Pieter Slager er was, kon hij van zijn wittebroodsweken genieten.

Het oogdruppel laboratorium heeft nog wel zijn problemen gehad dit jaar, zowel materiële als marketing problemen. De materiële problemen hebben we op kunnen lossen, de productie kan nu goed draaien. Aankomend jaar gaat de FAD het laboratorium ondersteunen in de marketing, zodat de productie verhoogd en uitgebreid wordt.

Om blinde mensen te trainen heeft de FAD weer een groep naar de training in Lunsar ooghospitaal kunnen laten gaan. Vervolgens worden ze begeleidt in hun thuissituatie om b.v. gewassen te kunnen verbouwen. Hiervoor is een lokale Sierra Leonees opgeleidt. Hij kon daarvoor in dienst komen bij Lunsar ooghospitaal. De groep die door hem worden begeleidt bestaat inmiddels uit 12 personen en er staan er nog een paar op de wachtlijst.

De medische post in Sumbuya is weer voorzien van medicijnen en er is weer onderhoud gepleegd. De FAD heeft voorzien in een motorfiets. Deze wordt tweeledig ingezet, bezoeken en vervoeren van patiënten in de bush en door onze blindengeleider die zijn cliënten in een wijde omgeving moet bezoeken.

Een nieuw project is het ziekenhuis in Songo. Met de verantwoordelijken voor de medische zorg hebben we plannen gemaakt hoe we dit ziekenhuis, kunnen ondersteunen. Dit jaar heeft de FAD  ze kunnen voorzien van een motorfiets, zodat ze ook patiënten in de bush kunnen bezoeken en eventueel kunnen vervoeren naar het ziekenhuis. Hier was een grote behoefte aan. Verder is er een nieuwe waterput gegraven en is de watervoorziening in het ziekenhuis, inclusief de elektriciteit om het water omhoog te pompen nu vrijwel klaar. Plannen voor komend jaar liggen op de plank.

Op het gebied van onderwijs is ook zo het een en ander gebeurd. De renovatie van de lagere school in Sumbuya vrijwel klaar. De binnenkant is helemaal klaar. Momenteel zijn ze nog bezig met de afwatering en dat is gezien de enorme hoosbuien die daar plaatsvinden in het regenseizoen van essentieel belang.

Daarnaast hebben is de FAD gestart met het opnieuw leven in blazen van een ambachtsschool in Waterloo. De FAD heeft deze school van materiaal voorzien om een werkplaats voor de lassers te maken, zodat er een eigen inkomsten bron kan zijn met als doel dat de school zich in de toekomst zelf kan gaan redden. Het komende jaar zal een nieuwe werkplaats gebouwd gaan worden.

De eerste van de 5 vrouwen die gesponsord is, is inmiddels geslaagd voor haar verpleegkundige opleiding, in maart zal zij haar diploma op kunnen halen. Helemaal goed ! We zijn reuze trots op haar.

Het landbouw project in Songo is momenteel flink aan het uitbreiden. Inmiddels is er 40 acres (+/- 12 hectare) grond beschikbaar en vrijwel bouwrijp. De eerste oogst is binnengehaald en er werken inmiddels 36 mensen aan. Er is een gebouw beschikbaar gekomen dat de FAD met enige aanpassing heeft kunnen laten ombouwen tot een voorraadschuur voor de oogst. En het belangrijkste is dat er goede plannen gemaakt zijn, langduriger jaarplannen zodat de verbouw en oogst echt gepland kan worden. Het doel hiervan is dat binnen een paar jaar dit project zich helemaal zelf kan gaan bedruipen en uitbreidingen kan realiseren.

Nog een nieuw project is het visserij project in Mama Beach, overgenomen van de Stepping Stones. Tien jongelui hebben door middel van de FAD een boot met netten en een buitenboordmotor gefinancierd gekregen, waarmee ze in hun  onderhoud kunnen gaan voorzien. Er is wel wat tegenspoed geweest. Een grote storm met veel schade waardoor ze hun opbrengsten grotendeels aan herstel van de boot moesten gaan besteden. Maar vanaf december konden ze weer volop vissen. Met de opbrengsten gaan ze de financiering terugbetalen, waarmee de FAD een volgende groep weer kan gaan helpen met een boot.

De groep van 32 jongelui uit Sumbuya die in vorige jaren een ambachtopleiding gevolgd hebben van de FAD, hebben een bedrijventerreintje op kunnen zetten met financiering van de FAD. Inmiddels zijn daar een kapsalon en een kleermakersbedrijfje in gevestigd. De elektriciens zijn daar een oplaadpunt voor mobiele telefoons begonnen. De timmermannen zijn nog bezig met hun werkplaats op te bouwen, maar zijn ondertussen ook bezig geweest met het schoolmeubilair. Voor de automonteurs en de lassers worden momenteel plannen gemaakt.

Ook hebben we een project overgenomen van de Stepping Stones betreffende  drie groepen mensen die door de oorlog in een sterke achterstandpositie zijn gekomen. Twee groepen mensen waarvan een ledemaat is geamputeerd tijdens de oorlog. En een groep die geen behandeling kon krijgen voor de polio. Daarnaast heeft de FAD zelf ook nog een groep geamputeerden opgenomen in het programma.  In totaal betreft het +/- 70 personen die financieel en met kleding ondersteund worden door de FAD, om te voorkomen dat zij afhankelijk zijn van bedelen.

Om al deze projecten te kunnen doen en te kunnen samenwerken met de Sierra Leonese overheid is het inmiddels nodig geworden dat we formeel geregistreerd gaan worden in Sierra Leone als NGO. We zijn daarom vanaf oktober gaan samenwerken met drie lokale mensen die al de projecten begeleiden en die de formele zaken in Sierra Leone regelen. Dit vergde dit jaar wel een belangrijke investering om dit op te zetten, maar we hebben er veel vertrouwen in dat zij een heel belangrijke rol kunnen gaan spelen in het welslagen van onze doelstellingen.

Voor de komende tijd hebben we nog heel wat plannen op de plank liggen die we nog verder uit willen werken, omdat we er samen met de bevolking van overtuigd zijn dat het bijdraagt aan het welzijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *