2016

Jaarverslag 2016

 

Oog zorg

We begonnen goed. In januari, hebben we in een klein en arm dorp Dibiyya, in het noorden van Sierra Leone, een min of meer ongepland oog kamp gehouden. We waren door de stichting Dibbya,( http://www.dibiyya.nl/ ) , benaderd om te komen.  Even dreigde dit door een nieuwe dreiging van Ebola in het water te vallen, maar met wat aanpassingen kon het toch nog door gaan. We hadden aangegeven maximaal 40 mensen te kunnen onderzoeken. Er kwamen echter steeds meer mensen en uiteindelijk heeft Wim, samen met het lokale team 120 mensen gezien. Hier kwamen 43 staaroperaties uit voort, zij zijn de weken daarna in het oogziekenhuis in  Lunsar geopereerd.

En daarnaast was er uiteindelijk ook nog een groep van 28 blinde mensen, die we een training hebben kunnen laten doen in het zelfstandig voortbewegen met een stok.

Wim en Berend hebben nog twee oogkampen gehouden, in Sumbuya en Waterloo, waarbij ook weer veel mensen geselecteerd zijn voor een staaroperatie of voor een blindentraining.

Zoals elk jaar hebben we in 2016 weer voor 325 patiënten een staaroperatie kunnen financieren.

Medische posten

De twee medische posten in Sumbuya en in Songo blijven onze aandacht houden. De FAD heeft beiden afgelopen jaar gesteund in de voorziening van medicijnen.  De opbrengst van deze medicijnen kunnen ze gebruiken voor de aankoop van nieuwe medicijnen en voor klein onderhoud aan de medische posten. Ook gaat er nog steeds babykleding, handdoeken en bedlinnen heen. De vrouwen die in de medische post bevallen ontvangen een klein  pakketje hiervan. Op deze manier motiveren ze vrouwen te bevallen in de medische post in plaats van in de bush, met alle gevolgen van dien.

Landbouw

De organische bananenteelt waar we vorig jaar mee begonnen zijn, heeft het moeilijk. Er zijn veel tegenslagen geweest. De organisatie die hen zou helpen heeft zich teruggetrokken.  De opbrengst blijkt ook veel minder dan gepland. Ze moeten nu veel meer dan gedacht op eigen kracht en kennis doorgaan.

Visserij

Nadat Ebola de wereld uit was en de vissers eigenlijk konden gaan vissen, bleek na enkele maanden dat de boot zo slecht geworden was dat hij aan vervanging toe was. Het werd te gevaarlijk op zee. De vissers konden,  met  grotendeels eigen middelen,  een nieuwe boot bouwen.  Inmiddels zijn ze weer gestart met vissen en de resultaten  mogen er zijn.                                 

Microkredieten

Vorig jaar waren we er al mee gestart en dit jaar heeft het zich flink uitgebreid. Inmiddels maken 220 mensen gebruik van een microkrediet van de FAD. Onder al deze mensen zijn natuurlijk altijd wel enkelen waarbij het allemaal wat moeizamer gaat, maar over het algemeen wordt er heel  succesvol  mee om gegaan.  We zien dat mensen  met trots  vertellen over de business die ze met het geld ondernemen.

Naast deze microkredieten hebben we 4 jongelui, die opgeleid zijn tot lasser,  een lening verstrekt. Zij gaan gezamenlijk een bedrijf opzetten. Zij gebruiken de lening, om apparatuur aan te schaffen. Zij zijn enorm  gemotiveerd om het tot een succes te maken.

Individuele opleidingen

Van de 7  mensen waarvoor we  een opleiding  bekostigd hebben, hebben  er twee  succesvol de opleiding afgerond, één van hen een verpleegkundige opleiding en één een personeelszaken opleiding.

De andere 5 zijn nog volop bezig,  en daarnaast zijn er nog 2 weeskinderen die gesponsord worden voor de lagere school en 6 leerlingen die een verzorgende opleiding volgen en door de FAD gesponsord worden met lesgeld.

Giften

Ook dit jaar hebben we weer verschillende giften ontvangen, waarvan een aantal maandelijkse met als doel de individuele opleidingen te sponsoren.  Ook weer veel kleding  en sportkleding verzameld . Vorige week hebben we de kleding in een container gepakt om verscheept te worden naar Sierra Leone. Wederom kon dit mee gaan met een vracht van stichting de Samaritaan,  http://www.desamaritaan.org/.