2019

Het jaar is omgevlogen. Er is weer veel gebeurt, niet alleen in de wereld, maar ook in Sierra Leone. En nu is het moment weer om alles op een rijtje te zetten.

Voor wat betreft de oogzorg zijn een aantal zaken die min of meer continue doorgaan, maar ook nieuwe uitdagingen:

 • De eerste voorzichtige plannen zijn er om ook met Masanga ziekenhuis foto + (http://www.masanga.nl/stichting/) te gaan samenwerken in de oogzorg, dit is een ziekenhuis in het noorden van het land waar de focus met name ligt op toegankelijke zorg en het opleiden van plaatselijke verpleegkundigen. De artsen die daar weken zijn vooralsnog met name Nederlandse tropenartsen. Berend heeft alle contacten gelegd om deze samenwerking vorm te gaan geven.
 • In het voorjaar is Henk Veraart (oogarts), net als vorig jaar weer mee geweest voor 2 weken, om al zijn kennis en kunde over te brengen. Dit deed hij nu niet alleen in Lunsar oogziekenhuis, maar ook in Masanga.
 • Aankomende januari gaat Pieter Slager (oogarts) voor een minimaal een jaar in Sierra Leone werken, Wim gaat in eerste instantie voor enkele weken met hem mee, om te bekijken hoe en waar hij gesetteld gaat worden. Hoe één en ander vorm gaat krijgen zullen we in volgende blogs vermelden. De FAD gaat dit ondersteunen.
 • De samenwerking met SECOM in Waterloo wordt steeds beter van kwaliteit, en zij doen nu hun staaroperaties in ziekenhuizen waar ze een operatiekamer afhuren, zodat ze op een verantwoorde wijze kunnen werken. In augustus heeft Berend hen nog een bijscholing gegeven – foto –
 • De blindentrainingen gaan ook nog steeds door, dit jaar weer 30 personen getraind, in het zelfstandig lopen (zonder begeleiding) en tuinieren/landbouw op kleine schaal bedrijven. Zie ook deze link voor een verslag. Daarnaast is er ook dit jaar de nazorg opgezet voor diegenen die vorige jaren al een training gehad hebben, om er voor te zorgen dat de vaardigheden niet verwateren. foto
 • Het totale aantal staar operaties voor mensen die het zelf niet konden betalen is dit jaar uitgekomen op 411 stuks.
 • De oogdruppelproductie gaat gestaag door, het blijft een punt van aandacht om dit te verbeteren.
 • En ten slotte heeft Yannick van Lith zich 2 weken lang ingezet om de optiekzaak in het ziekenhuis van Lunsar te upgraden, zoals in de blog van mei beschreven is.

De individuele opleidingen lopen allemaal gestaag door, er zijn geen uitvallers en iedereen is heel erg gemotiveerd.

 • De 6 jongemannen op de technische school ( loodgieten, landmeting, lassen, bouw en constructiewerk), zitten inmiddels in hun tweede jaar, dit bestaat met name uit praktijk.  Foto Aankomende maanden gaan ze zich voorbereiden op het eindexamen,  in juli zullen ze de opleiding afsluiten.  Omdat dit heel succesvol is hebben we besloten om volgend jaar weer 6 nieuwe jongelui in te laten stromen. De selectie zal in het voorjaaar plaatsvinden.
 • De verpleegkundigen in opleiding gaan goed
 • 8 verplegers (inclusief Antonio, waar we vorig jaar over berichtte) op verzorgende niveau zitten inmiddels in hun 2e en afsluitende jaar.
 • 3 verpleegkundigen, vergelijkbaar met de verpleegkundigen bij ons, zitten in hun 2e jaar van de drie jarige opleiding hieronder een paar reacties op het feit dat zij door FAD ondersteund worden.
 • Fatima, de blinde vrouw die we vorig jaar naar de blindenschool kunnen hebben laten gaan, doet het goed. Ze heeft gedurende het eerste jaar wel een psychische dip gehad, maar is nu weer helemaal in haar element. Volgend jaar kan zij instromen in het vervolgonderwijs, daarvoor is het nodig dat zij kan typen. Aan het hoofd van de school hebben we een typemachine voor haar kunnen overhandigen foto, Hij zal zorgdragen dat zij  op de typemachine leert werken.
 • En tot slot Amadu, die een opleiding tot cataract verpleegkundige volgt, hij heeft zijn eerste jaar er succesvol opzitten. Hij doet nu een praktijkjaar waarin hij zich operatietechnieken eigen maakt. Als alles goed gaat kan hij in oktober aan zijn tweede jaar beginnen.

In de twee medische posten die we ondersteunen gaat het goed. In navolging op Sumbuya hebben we dit jaar besloten om ook Masuri te ondersteunen met medicatie. Van de regering krijgen medische posten vooral medicijnen voor jonge kinderen, zwangere vrouwen en malariabehandeling. Vrijwel alle andere medicijnen zijn niet voorradig in medische posten. Als mensen dus medicijnen nodig hebben, moeten ze naar de stad om dit te halen, dit betekent naast de kosten voor de medicatie ook kosten voor transport, en dit is over het algemeen veel meer dan de medicatiekosten. Nu deze twee posten zelf de veel voorkomende medicatie kunnen aanschaffen en het met kleine winst kunnen verkopen snijdt het mes aan meerdere kanten.

 • De medische posten kunnen van de opbrengst weer nieuwe voorraad kopen en van de winst kunnen ze klein onderhoud aan de posten plegen
 • De patiënten hoeven veel minder kosten te maken om hun medicijnen te verkrijgen, omdat ze geen transport nodig hebben
 • De patiënten zijn eerder geneigd om naar een medische post te gaan omdat deze hen direct kan helpen.

Een positieve ontwikkeling die we zeker op de voet zullen blijven volgen.

Begin van dit jaar kregen hebben we van het Scheper ziekenhuis in Emmen, de uniformen  ontvangen, die zij over hadden. Een aantal teams van medische posten hebben we deze uniformen kunnen geven. Het werd met bijzonder veel enthousiasme ontvangen. Ook het ziekenhuis in Lunsar kreeg deze uniformen.

Aankomend jaar gaan we ook andere medische posten in de omgeving deze uniformen geven.

Na de teleurstellende oogst van de rijst van vorig jaar, door de insectenplaag, hebben we de landbouw dit jaar weer een nieuwe start gegeven. De 13 hectares worden nu vooral gebruikt voor de productie van cassava. Cassava wordt gebruikt als basis voor veel lokale gerechten, zowel het blad als de wortel. Daarnaast worden ook in kleine hoeveelheden, cashewnoten, mais, pepers, komkommers etc verbouwt

In april zijn alle cassave wortels gepoot, foto zij groeien tot nu toe zoals gepland. In november kon het eerste cassaveblad geoogst worden. Aankomend jaar zullen ook de wortels geoogst kunnen worden.  Als de wortels geoogst zijn moeten ze door een machine bewerkt worden, vermalen tot pulp om ze tot verkoopbaar product op de markt te kunnen aanbieden. De FAD heeft de machine voor de boeren voorgefinancierd. Zoals het eruit ziet zullen ze dan van de opbrengst van het eindproduct de machine ruimschoots kunnen terugbetalen. We hopen voor deze groep dat de oogsten goed zullen verlopen.

De terugbetalingen van de microkredieten lopen druppelsgewijs binnen. Het is een moeizaam proces op een enkel dorp na. We gaan ons komend jaar bezinnen, hoe we op een betere wijze toch mensen kunnen ondersteunen door middel van een microkrediet,  om aan een inkomen te komen. Weer een uitdaging.