2018

Het wordt enigszins traditie getrouw dat we aan het einde van het jaar een soort van terugblik geven op het jaar. En dat is de moeite waard, want er is veel gebeurd, zowel successen als minder succesvolle zaken, die we dan maar uitdagingen noemen. Inmiddels zijn er begin van dit jaar vreedzame verkiezingen geweest, en we zien allerlei positieve ontwikkelingen in het land, met name op het gebied van infrastructuur.

Wat is er binnen de FAD allemaal gebeurt dit jaar

Landbouw

In Fabaina, waar we eind vorig jaar alleen nog maar plannen hadden, is inmiddels 13 hectares bush tot landbouwgrond omgewerkt. Van februari tot april zijn de groep boeren handmatig bezig geweest met het boom/struik vrij maken van de grond. In mei is er mechanisch geploegd en geëgd , met veel horten en stoten, waardoor in juni gelukkig toch nog de rijst op tijd de grond in kon.

AKK, één van onze lokale vertegenwoordigers, begeleidde dit hele project en  was ook vaak op de boerderij aanwezig. De rijst groeide voorspoedig en zag er bijzonder goed uit.

Toen ze in november net met het oogsten begonnen waren, helaas…….. een insectenplaag die ongeveer 70 % van de rijst op at.

Alleen de rijst in het moerasachtige deel bleek niet vatbaar voor deze insecten. Het was een enorme klap zowel voor de boeren als voor onze lokale FAD mensen. Zoveel werk teniet gedaan.

We hebben in december op basis van adviezen van de agrarische bureaus in Sierra Leone, nieuwe plannen gemaakt voor volgend jaar, met de groep boeren. Het was voor hen een hele opluchting toen ze hoorden dat de FAD ondanks de tegenslag met dit project verder wilden gaan.

Oog zorg

Ook dit jaar hebben we weer oogartsen naar Sierra  Leone kunnen laten gaan, die op vrijwillige basis enkele weken hebben gewerkt in de oog ziekenhuizen. In april Henk Veraart en in december Pieter Slager.  Daarnaast zijn Wim Klein Poelhuis en Berend Schaeffner zowel in het voorjaar als in het najaar geweest om training, begeleiding te geven aan zaken rondom oogzorg en de productie van oogdruppels.

Voor de tweede keer is er in Dibbya, een dorp in het noorden van Sierra Leone een training gegeven aan 30 blinden, zodat zij zich  nu zelfstandig kunnen voortbewegen en hebben leren tuinieren.

Voor 628 mensen met staar hebben we de operatie kunnen betalen, een record aantal dit jaar. De mensen worden geopereerd in 2 ziekenhuizen waar we al mee samenwerkten, en nu voor het eerst ook door een kleine organisatie SECOM, die op een heel laagdrempelige wijze  mensen in het buitengebied benaderd voor oog zorg.

De unit waar ze oogdruppels produceren, begeleidt door de FAD, gaat de goede kant op, zowel wat kwaliteit als kwantiteit betreft. Er zit heel wat moeite en energie in., maar met resultaat.  Voor het eerst verkopen ze ook aan andere ziekenhuizen, waardoor dit een goede inkomstenbron kan worden voor het ziekenhuis.

Microkredieten

Een moeizaam pad, waarbij nog steeds enkele dorpen het goed doen, maar de meeste dorpen heel moeizaam terugbetalen, ondanks alle inspanningen die AKK, Daniel en James doen. Het voornemen is om dit komend jaar zoveel mogelijk af te ronden.

Medische posten

De medische post in Songo is inmiddels op een hoger niveau gebracht door de regering, ze geven nu ook de nodige ondersteuning, Daarom heeft de FAD besloten om na 6 jaar ons daar terug te trekken.

De medische post in Sumbuya blijft onze aandacht houden en hebben we ondersteund met medicijnen. Van de opbrengsten wordt het gebouw onderhouden.

Verder hebben we nog een medische post in Fabaina die we komend jaar gaan helpen, er word nog overleg gevoerd op welke wijze

Individuele opleidingen

Negen leerlingen hebben hun verpleegkundige opleiding dit jaar afgerond en zijn nu aan het werk. Aminata, Kadiatu, Josephine, Lovetta, Victoria, Gbassy, Marian, Mamusa en Mariama. Bijna allemaal hebben ze inmiddels ook werk, in medische posten, bij de politie als verpleegkundigen, in een apotheek of als zelfstandig verpleegkundige in gemeenschappen. Een mooi resultaat.

Inmiddels zijn weer 10 nieuwe leerlingen ingestroomd, voor verpleegkundige opleidingen op verschillende niveaus.

Lucinder, nu verpleeghulp in Sumbuya, heeft haar middelbare school niveau kunnen behalen, en gaat volgend jaar ook een verpleegkundige opleiding volgen.

Dit geld ook voor Antonio, 9 jaar geleden kwamen we hem als kleine jongen tegen, hij was wees en werd onder de hoede genomen door de medische post in Sumbuya. Inmiddels hebben we hem de middelbare school laten doen en in afwachting van zijn examenresultaten stroomt hij in, in een verpleegkundige opleiding.

Zes jongelui gaan naar een technische school, één lassen, twee bouw en constructiewerk, twee loodgieten en één landmeten. De school is in Makeni een plaats op wel 100 km afstand. Dus moeten ze daar ook wonen, wekelijks wordt door de directeur gerapporteerd hoe het gaat . Alle zes zijn supergemotiveerd en doen het heel goed.

Een oogverpleegkundige, Amadu, gaat een twee jarige opleiding volgen in Gambia, om tot cataract verpleegkundige opgeleid te worden. Hij gaat straks zelfstandig staar-operaties uitvoeren. Omdat dit een vrij kostbare opleiding is, hebben we het voor elkaar gekregen om de kosten te delen, met CBM (Christoffel Blind Mission, een Duitse organisatie).

En dan Fatima, de blinde vrouw waar Henk en Maria in de vorige weblog van mei over schreven. Ze is helemaal gesettled in de blindenschool, ze heeft zich binnen enkele maanden het hele braille schrift eigen gemaakt en gebruikt volop de typemachine. Ze bloeit echt helemaal op. Het enige vervelende vind ze de schoolvakanties, want dan kan ze niet naar school.  Een beeld van haar krijg je in bijgaand filmpje.