2012

De oogzorg blijft een continue speerpunt, de oogspreekuren en de trainingen aan verpleegkundigen vinden ook dit jaar weer plaats. Met de 2 oogziekenhuizen in Sierra Leone hebben we afgesproken dat zij een fonds krijgen waaruit zij staar en glaucoom operaties kunnen betalen voor de mensen die daar zelf geen geld voor hebben. Dit jaar zijn dat er in totaal 270 geweest. Uit de oogspreekuren komen steeds meer mensen voor wie we niets meer kunnen doen dan een training aanbieden om zichzelf te kunnen redden. Om dit goed te laten verlopen voor nu maar ook voor de toekomst van deze mensen hebben we een lokale jongeman getraind om de begeleiding op zich te nemen.

Dit jaar is ons team ook ondersteund door Henk Jansen, ook voormalig oogarts en Carl Thijs, pharmacist, zij hebben het op zich genomen om het oogdruppel laboratorium in het oogziekenhuis in Lunsar geheel te renoveren, met een prachtig resultaat. Zij hebben door giften van de bedrijven Bausch & Lomb en Alcon ook veel operatiematerialen voor oogoperaties mee kunnen nemen.

De medische post in Sumbuya is dit jaar weer voorzien van veel medicatie en de watervoorziening is flink onderhanden genomen. Verder zijn ook twee andere waterpompen in het dorp gerepareerd en hebben we met de bewoners afgesproken dat zij een systeem op gaan zetten waardoor zij zelf voor onderhoud van de waterpompen kunnen gaan zorgen.

Ook het onderwijs loopt natuurlijk door. De jongelui die een ambachtsopleiding hebben gevolgd zijn allemaal geslaagd. Voorzichtige stappen worden nu genomen om een eigen bedrijventerreintje op te zetten. De FAD heeft daarvoor een stukje grond gekocht, met een paar zeecontainers en nu beginnen ze om daar een verdere structuur in aan te brengen.

We zijn begonnen met de renovatie van de lagere school in Sumbuya, nieuwe vloeren, dakdelen, plafond en afwatering. Een hele klus, die voorlopig nog niet klaar zal zijn. De school wordt in de komende jaren ook voorzien van nieuw meubilair gemaakt door de jongelui uit Sumbuya die opgeleidt zijn tot timmerman. Deze jongelui gaan ook het meubilair maken voor de school in Makkoseh, die we vorig jaar hebben opgeknapt.

Inmiddels zijn er 5 individuele vrouwen die gesponsord worden via de FAD voor een meerjarige opleiding en die via ons de vorderingen laten weten.

Ook op het gebied van landbouw zijn we onze eerste stappen aan het zetten. In Songo een vrij groot dorp, vlakbij Sumbuya helpen we om grond bouwrijp te maken om gewassen op te gaan verbouwen, zoals rijst, maïs etc.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *