Doel van de organisatie

De Stichting is opgericht om hulp te bieden aan gemeenschappen in Afrika.  De FAD wil dit doen met bescheiden hulpmiddelen om daarmee bestaande initiatieven te verbeteren of te laten slagen.

In het oprichtingsstatuut staat als doel omschreven:

In overleg met dorpshoofden en/of stamhoofden en/of andere locale autoriteiten te voorzien in de basisbehoeften van bewoners van betreffende dorpen. En het verrichten van alle verdere handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Dit betreft voornamelijk activiteiten met betrekking tot basale behoeften van de bewoners: gezondheidszorg,  onderwijs, watervoorziening, verschaffen van een inkomen, met name voor vrouwen. We werken zoveel mogelijk binnen het beleidskader van de plaatselijke autoriteiten. Daarmee bedoelen we zowel de nationale overheid alsook de traditionele leiders.

De stichting is opgericht in 2006. We houden zelf zoveel mogelijk direct toezicht op de projecten. Daarnaast hebben we in het land zelf plaatselijke vertegenwoordigers die een vinger aan de pols houden. In de statuten is ook opgenomen dat alle gelden die de stichting verkrijgt, besteed worden aan projecten ten behoeve van de doelstelling.

Waarom Afrika:
Een paar bestuursleden van de Stichting komen al jaren in West Afrika door hun werkzaamheden daar. Hun ervaring en enthousiasme heeft niet alleen de andere bestuursleden geïnspireerd, maar levert ook een belangrijke ingang bij de plaatselijke gemeenschappen en activiteiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *