2015

Jaarverslag 2015

Het is  op een aantal gebieden een bewogen jaar geweest. Met name Ebola heeft de gemoederen behoorlijk bezig gehouden. Enerzijds natuurlijk door het gevaar dat voor iedereen in Sierra Leone op de loer lag, maar anderzijds ook door de lichamelijke problemen bij de ex-ebola patiënten en de enorme economische problemen.

Oogzorg

In de loop van het jaar konden vrijwel alle projecten van de FAD toch weer opgepakt worden. Alleen de directe oog zorg nog niet, omdat daarvoor het besmettingsrisico te groot was.  Maar dat gaat nu volop veranderen. Pieter Slager (oogarts) is, namens de FAD drie weken in het oogziekenhuis (BEHL) aan het opereren geweest ter ondersteuning.

Voor de oog zorg zijn we gedurende dit jaar wel de financiële ondersteuning blijven doen voor 325 staaroperaties en voor 80 patiënten met verschijnselen aan de ogen nadat zij ebola hebben overleefd. En we hebben ook hele mooie reacties gekregen van mensen die daardoor geholpen zijn.

Landbouw

Ondanks Ebola is het landbouw-project toch redelijk doorgegaan. Inmiddels kunnen de 30 boeren die we vorig jaar ondersteund hebben op eigen benen staan en hebben hun gezinnen een redelijk inkomen waarvan ze bijvoorbeeld hun kinderen naar school kunnen laten gaan.

Er is nog een groep vrouwen die ondersteund wordt in hun landbouwactiviteiten; zij hebben door overvloedige regenval veel tegenslag gehad.

Een andere ontwikkeling in de landbouw voor FAD, is organische bananenteelt. Er zijn 8 coöperaties van 30 boeren  opgericht, die op grotere schaal kwalitatief goede bananen gaan verbouwen zonder kunstmest. Zij vinden hun afzet bij een organisatie, die ondersteund wordt door de regering. De FAD helpt ze door de eerste aanplant te financieren. Verdere scholing wordt door de overheid georganiseerd.

De visserij

De visserij heeft ook gedurende de eerst helft van dit jaar een flinke knauw gehad door Ebola.

Het vissen was verboden tussen 18.00 en 6.00 uur en dat betekende dat zij dicht bij de kust moesten blijven. Daarnaast was de afzet heel beperkt omdat er geen markten gehouden mochten worden. Maar nu hebben ze gelukkig weer alle vrijheid en dat is ook goed te zien in hun opbrengsten.

Individuele opleidingen

Inmiddels worden 7 personen ondersteund in het volgen van een opleiding merendeels een opleiding voor verpleegkundige. De scholen zijn weer open gegaan na de Ebola, dus de studie weer opgepakt.

Er is nu meer dan ooit een grote behoefte aan verpleegkundigen, nadat er velen overleden zijn als gevolg van Ebola 

Zij krijgen allemaal ondersteuning van individuen uit Nederland, waarvoor de FAD als tussen persoon optreed, helemaal geweldig.

Microkredieten

In de loop van dit jaar is de FAD ook begonnen met het verstrekken van microkredieten. Inmiddels hebben 100 personen een microkrediet ontvangen waarmee ze een eigen inkomen kunnen genereren. Voorbeelden daarvan zijn weven van kleding, verkopen van allerlei producten (petty trading), kippen houden, varkens houden, kleermakerij etc.

Veelal  gebruiken ze het microkrediet ook om tijdelijk inkomen te genereren, zodat ze de gelegenheid hebben om daarnaast een langdurigere bezigheid op te zetten, zoals landbouw. Ondanks dat we het microkrediet juist ook opengezet hebben voor kwetsbare groepen zoals polio en geamputeerde mensen, is het resultaat tot nu toe heel bevredigend.  Volgend jaar zal er een evaluatie plaatsvinden om te bekijken of de FAD dit project kan gaan uitbreiden.

Kleding

Hier in Nederland ging ondertussen ook van alles door, er kwamen donaties binnen (super), maar ook heel veel (sport) kleding, kinderkleding,  lakens, handdoeken etc. We konden al deze spullen mee laten vervoeren met een container in samenwerking met  een andere stichting (de Samaritaan), dit was natuurlijk een uitgelezen kans, 122 grote sporttassen vol kleding, dat was ons anders nooit gelukt. Inmiddels hebben we gedurende onze reis in november al een gedeelte uit kunnen delen. De mensen waren ontzetten blij, niet alleen met de kleding, maar helemaal met de voetbal tenues ( ‘we hebben nog nooit in voetbalkleiding  voetbal gespeeld ………….’).