2021

En terwijl we in Nederland nog steeds van de ene naar de andere lock down hoppen, konden we dit jaar toch nog een paar keer naar Sierra Leone. Afgelopen maand zelfs met het hele team. Nog steeds is er in Sierra Leone gelukkig geen ernstige uitbraken van Covid geweest, en hoewel ze weinig testen, zijn er ook vrijwel geen ziektegevallen die duiden op Covid. Andere problemen zijn zoveel immens groter, zoals malaria, of moeder en kind sterfte.

Toen we na 1,5 jaar weer voor het eerst er waren werden we aangenaam verrast dat alle al gaande projecten, min of meer goed zijn doorgelopen. Hoewel we dit via berichtgeving van James, AKK en Daniel,  natuurlijk  al wel vernomen hadden, wilden we het altijd nog even zelf zien.

Oog zorg

 • Ook dit jaar ging de samenwerking met SECOM, ook op afstand, succesvol door. Ze hebben afgelopen jaar een serieuze oog-unit op kunnen bouwen en FAD heeft voor hen een operatie microscoop kunnen kopen bij Medic (www.medic.nl), en die meegestuurd met een container. De operatie microscoop betalen ze in termijnen terug en dat gaat helemaal goed.
 • SECOM heeft 200 cataractoperaties kunnen doen, waarvoor de patiënten het zelf niet konden betalen, dankzij giften via de FAD
 • Voor het oogziekenhuis in Freetown, is de lasermicroscoop die we ontvangen hadden van het Leids Universiteits Medisch Centrum, ook verstuurd met de container. Daar gaan ze komend jaar mee aan de slag.
 • Inmiddels is Pieter Slager, oogarts, ook weer terug in Sierra Leone en helpt nu Masanga Hospitaal met het opzetten van een oogafdeling, dit gaat gepaard met vele hobbels die overwonnen moeten worden.
 • En is Amadu Kamara in oktober 2021 begonnen met zijn laatste jaar voor staaroperatie verpleegkundige in Ghana. Het doel is dat hij Pieter Slager zal gaan vervangen na verloop van tijd voor de eenvoudige oog operaties.
 • In de afgelopen maand hebben Wim en Berend samen met SECOM een nacontrole op de operaties gedaan, met als doel kwaliteit waar mogelijk te verhogen. En daar kwamen natuurlijk ook spontaan weer vele patiënten op af die ze tussentijds ook nog maar eens allemaal beoordeeld hebben.
 • En daarnaast hebben Wim en Berend in Masanga ziekenhuis een steentje bijgedragen om de organisatie voor de oogafdeling op te zetten.
 • Bij de school voor de blinden hebben we weer 2 typemachines kunnen afleveren, en daar zijn ze helemaal blij mee.

 

Onderwijs

 • Technische opleidingen:
  • Met onze eigen ogen hebben we de resultaten gezien van onze eerste groep voor  de technische opleiding. We zijn bij een aantal jongens op bezoek geweest. Ze vertelden allemaal vol enthousiasme over hun baan en dat ze nu op eigen benen staan en zelfs voor hun familie kunnen zorgen.
  • In september 2020 zijn er 8 jongelui gestart, loodgieters , elektriciens, metselaars en bouwkundig tekenaars. Inmiddels hebben ze het landelijk examen allemaal behaald en zien we ze hier als zojuist afgestudeerden. Ze gaan nu nog drie maanden praktijk lopen en per april 2022 kunnen ze allemaal aan de slag voor zichzelf
  • In September 2021, zijn er nog eens 8 van ons ingestroomd, nu dus net bezig. We hebben ze op school bezocht, en samen met het hoofd van de school, besproken hoe het allemaal gaat.
  • Verpleegkundige opleidingen
   • Alle 11 verzorgenden en verpleegkundigen die in opleiding waren zijn geslaagd, en zijn nu bezig om een baan te vinden of sommigen hebben die al. We hebben enkele verzorgenden die al eerder  geslaagd waren. Zo was er Victoria, nu al enkele jaren succesvol verzorgende in het politie ziekenhuis en nu inmiddels ook bezig met de opleiding tot politieofficier. Of Lovette, die vanuit haar huis met de starterskit die ze gekregen had van FAD, thuis patiënten ontvangt, testen doen, verwijst,  medicatie voorschrijft etc, en daarmee een inkomen voor zichzelf kan vergaren. Of Antonio die we al jaren kennen en via een lange weg uiteindelijk ook de verzorgende opleiding hebben kunnen laten doen, en nu inmiddels als vrijwilliger bij SECOM aan de slag kan.
    • Inmiddels zijn er geen 10, maar 15 nieuwe verzorgenden geselecteerd, om door de FAD gesponsord te worden om de opleiding tot verzorgende te doen. Het zij mensen die al jaren wachten op een kans om zich ergens in te bekwamen. Allemaal hebben ze hun eigen vaak schrijnende verhaal waarom zij tot nu toe, niet een opleiding konden volgen. Maar één ding hebben ze gemeen, ze zijn allemaal heel erg gemotiveerd.

Landbouw

 • De cassava groeit gestaag door en wordt nu volop geoogst. Hoewel de markt nog niet echt meezit, beginnen de eerste inkomsten te komen

Container

 • Halverwege dit jaar hebben we een container op kunnen sturen, met name voor oogheelkundige materialen voor SECOM en het oogziekenhuis in Freetown. Daarnaast was ruim de helft van de container gevuld met vrijwel allemaal nieuwe kleding, ons gedoneerd door een sportkleding bedrijf. Deze kleding wordt nu stapsgewijs verdeeld in gemeenschappen die het goed kunnen gebruiken

Tot  slot

De meeste micro kredieten hebben we inmiddels afgesloten. Er is nog een dorp dat kredieten ontvangt, zij betalen tot nu toe goed terug. Daarnaast hebben we individueel nog een krediet verstrekt om een entertainment centrum in te richten waar mensen sportwedstrijden kunnen zien. Want hoe slecht omstandigheden ook zijn, bij het kijken naar voetbalwedstrijden vergeet elke Sierra Leonees zijn leed voor even.